Call/Whatsapp: +852 68424720 China: +86 18565618770
Cart 0

健司 - 纖三薯脆片 400g/包 (大包装)

$150.00
產地:台灣
  • 內含三種地瓜脆片:台農57號黃地瓜、台農66號橘地瓜、台農73號紫地瓜
  • 成分單純
  • 無添加人工香料及味精
  • 採用低溫真空油炸,保留地瓜原始風味


More from this collection